مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران
مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران
 تاریخ: 95/05/20
شماره آگهی :  –
 آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی – خیابان شهید کلانتری غربی – پلاک 80 (روبروی سفارت لبنان ) طبقه سوم  ، اداره پیمان و رسیدگی

شرح آگهی

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
موضوع مزایده ها : واگذاری بهره برداری و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی محورهای مواصلاتی استان به شرح ذیل :
1- دوازده تابلوی 60 متری – محور تهران – فیروزکوه – مسیر رفت و برگشت
2- چهار تابلوی 70 متری – محور رودهن – دماوند – مسیر رفت و برگشت
3- آزاد راه تهران – قم ، تابلوهای منصوب بر پیشانی پل سواره رو محدوده فرودگاه (1 تابلوی 120 متر مربعی) و پل عابر وهن آباد (2 تابلوی 72 متر مربعی) نوبت سوم
زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی
نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی – خیابان شهید کلانتری غربی – پلاک 80 (روبروی سفارت لبنان ) طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی )
مهلت ارائه اسناد : به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد
زمان بازگشایی پاکت ها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهندشد .
مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده ها :
مبلغ 380.500.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 1
مبلغ 177.500.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 2
مبلغ 451.500.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 3
محل تحویل اسناد : دبیرخانه کمیسیون ارزیابی معاملات به نشانی بالا
توضیح : در صورت مراجعه حضوری نماینده برای دریافت اسناد ، ارائه معرفی نامه رسمی شرکت الزامی می باشد .
روابط عمومی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.