مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی آزاد راه تهران – قم

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی آزاد راه تهران – قم
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران
 تاریخ: 1394/07/23
شماره آگهی: نوبت اول
 آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی – خیابان شهید کلانتری غربی – پلاک80 (روبروی سفارت لبنان) طبقه سوم ، اداره پیمان و رسیدگی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
نوبت اول
موضوعات: 1- ساخت، نصب و بهره برداری از شانزده دستگاه تابلوی تبلیغاتی (با فنداسیون اجراشده) در آزادراه تهران – قم – بعد از پل فرودگاه امام(ره) – نوبت دوم
2- بهرهبرداری از چهار دستگاه تابلوی تبلیغاتی واقع در آزادراه تهران – قم (اتوبان خلیج فارس) – نوبت دوم
زمان دریافت اسناد: 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی
نحوه دریافت اسناد: مراجعه حضوری به آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی – خیابان شهید کلانتری غربی – پلاک80 (روبروی سفارت لبنان) طبقه سوم ، اداره پیمان و رسیدگی
مهلت ارائه اسناد: به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد
زمان بازگشایی پاکتها: پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد.
مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده ها: مبلغ تضمین شرکت در مزایده موضوع شماره (1) 501.500.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مزایده موضوع شماره (2) 690/000/000 ریال می باشد .
محل تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون ارزیابی معاملات به نشانی بالا
* توضیح: در صورت مراجعه حضوری نماینده برای دریافت اسناد، ارائه معرفینامه رسمی شرکت الزامی میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/7/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/7/25
د ت: 94/7/25 م الف: 2332
جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران
روابط عمومی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.