مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی قائم شهر

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی قائم شهر
مزایده  گزار: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قائم شهر
 تاریخ: 1394/09/09
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : مازندران، قائم شهر ، خیابان رازی ، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قائم شهر

شرح آگهی

مزایده عمومی تک مرحله ای نوبت دوم
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قائم شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری حق تبلیغات تابلو و بیلبوردهای تبلیغاتی سرپناه های ایستگاه تاکسی 1- قائم محله – آبندانسر 2- خیابان مدرس قبل از راه آهن 3- ایستگاه شهرودکلا – واسکس واقع در خیابان آیت الله صالحی مازندرانی 4- ابتدای کمربندی شمالی جنب میدان جانبازان 5- خیابان کارگر جنب میدان جانبازان 6- ایستگاه تاکسی دو طرف پل هوایی جنب بیمارستان رازی 7- خیابان آیت ا.. صالحی مازندرانی کوی طالقانی را به مدت زمان سه ماه از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 50.000 ریال به شماره حساب سیبای 0107058316009 بانک ملی و شرکت در آن حداکثر یک هفته کاری پس از چاپ این آگهی به آدرس ذیل مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 42218275 تماس حاصل فرمایند.
آدرس : قائم شهر ، خیابان رازی ، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قائم شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.