مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی محور تهران – فیروزکوه

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی محور تهران – فیروزکوه
مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران
 تاریخ: 1394/12/18
شماره آگهی :
 آدرس : تهران ، –

شرح آگهی

نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی 0
تاریخ بازگشایی پاکات : ۸ / ۱ / ۱۳۹۵ – هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
مهلت ارسال پیشنهاد : ۸ / ۱ / ۱۳۹۵ – هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد : ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۴ – بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ – هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
موضوع بهره برداری و نگهداری از دوازده بیلبورد تبلیغاتی در محور تهران – فیروزکوه ، مسیر رفت و برگشت ، نوبت۲
دستگاه مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران
محل دریافت اسناد : تهران – خ سپهبد قرنی – خ شهید کلانتری غربی – پ ۸۰ – اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.