مزایده واگذاری اماکن فرهنگی ، ورزشی و تبلیغاتی در خوزستان

مزایده واگذاری اماکن فرهنگی ، ورزشی و تبلیغاتی در خوزستان
مزایده گزار: جمعیت هلال احمر استان خوزستان
 تاریخ: 1394/03/02
شماره آگهی: نوبت اول شماره 94/100
آدرس: خوزستان ، اهواز

شرح آگهی

مزایده
شماره 94/100
جمعیت هلال احمر استان خوزستان در نظر دارد اماکن فرهنگی ، ورزشی و تبلیغاتی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به افراد یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود ضمن واریز مبلغ 200.000  ریال به شماره حساب جم 47974797/84 بانک ملت شعبه فلکه دوم کیانپارس اهواز به نام جمعیت هلال احمر بابت هزینه خرید اسناد مزایده به معاونت اداری و پشتیبانی هلال احمر واقع در اهواز ، کیانپارس ، خیابان 13  شرقی جنب بنیاد مسکن مراجعه نمایند.

شماره مزایده عنوان مزایده محل اجرا براورد تقریبی سالیانه به ریال مبلغ تضمین شرکت در مزایده براساس آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مهلت فروش اسناد از تاریخ درج اولین آگهی تاریخ و ساعت بازگشایی پاکت ها
 94/101  اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی اهواز سالن ورزشی  اهواز  1.062.000.000  10.000.000  94.3.6  ساعت 9 صبح 94.3.17
 94/102  اجاره مجتمع فرهنگی ورزشی اهواز استخر  3.360.000.000  16.500.000
 94/103  اجاره یک باب ساختمان موسوم به هتل هلال  780.000.000  9.000.000
 94/104  اجاره دو عدد بیلبورد  897.000.000  9.000.000


محل دریافت اسناد مزایده : استان خوزستان ، اهواز ، معاونت پشتیبانی واحد امور قراردادها واقع در اهواز ، کیانپارس خیابان 13  شرقی جنب بنیاد مسکن تلفن 06113925560 داخلی 118

تاریخ تحویل اسناد : حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 94.3.16 می باشد.
هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی جمعیت هلال احمر خوزستان