نقش برند در افزایش وفاداری مشتریان

نقش برند در افزایش وفاداری مشتریان

امروزه هویت نام تجاری (برند) همانند سرمایه برای سازمان و محصولات آن ارزش می آفریند، از این رو ارتقای نام تجاری در بسیاری موارد به استراتژی سازمان تبدیل می گردد. نام تجاری تصویری از محصولات در بازار است.

اهمیت نام تجاری و تاثیر آن در فروش محصولات و خدمات بطور فزاینده ای در حال گسترش است و آگاهی از شخصیت نام تجاری و ابعاد آن برای همه موسسات حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل در تحقیق حاضر به شناسائی ابعاد شخصیتی نام تجاری(برند) پرداخته شده و تاثیر شخصیت نام تجاری را بر رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و وفاداری به نام تجاری را مورد بررسی قرار میدهد. بر طبق نتایج بدست آمده نقش برند در افزایش وفاداری مشتریان و در برخی موارد بوجود آمدن این وفاداری بسیار پر رنگ بوده و نامگذاری تجاری قوی تبدیل به یک ضرورت گردیده است.

وفاداری مشتری

downloadدر دنیای رقابتی امروز خدمات ارایه شده از سوی شرکت های رقیب روزبه روز به یکدیگر شبیه تر می شوند و دیگر به سختی میتوان مشتری را با ارایه خدمتی کاملا بدیع در بلند مدت شگفت زده کرد؛ زیرا نوآورانه ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلید شده و به بازار عرضه می گردند. از این رو، سرمایه گذاری در حوزه وفاداری مشتری یک سرمایه گذاری اثربخش و سودمند برای شرکت های خدماتی است.
وفاداری از طریق افزایش درآمد، کاهش هزینه به دست آوردن مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش هزینه های آشنا کردن مشتری با روش های انجام کار در شرکت به افزایش سودآوری می انجامد.

از طرفی دیگر هزینه ی بالای کسب مشتریان جدید موجب شده است که مراحل اولیه ارتباط با مشتری جدید، سودآور نباشد، تنها در مراحل بعدی از طریق کاهش هزینه با بکارگیری مشتری وفادار چنین رابطه ای سود آور خواهد شد.
وفاداری شامل فرایندی روا نشناختی است که ارزیابی گزینه های متفاوت بر اساس معیارهای مختلف را در بر دارد. تعریف دیگری از وفاداری نیز ارایه شده است که در برگیرنده مفهوم تعهد از سوی مشتری است.
وفاداری تعهدی عمیق به خرید دوباره یک محصول یا خدمت برتری داده شده در آینده است که به معنای خرید دوباره از یک برند علیرغم وجود تاثیرات محیطی و اقدامات بازاریابی رقبا برای تغییر رفتار است.

بررسی تاثیر ارزش برند بر وفاداری مشتریان نسبت به برند

download (1)امروزه وفاداری مشتریان کلید موفقیت تجاری محسوب می شود. با افزایش وفاداری مشتریان سهم بازار و میزان سود دهی بنگاه اقتصادی بالا می رود. مهمترین و منحصر بفردترین خصوصیات برند در هویت برند نمایان می شود. اصولا هویت برند آن چیزی است که برند درصدد نشان دادن آن است که باید ماهیت دائمی و طولانی مدت داشته باشد. یکی از ویژگی های مهم یک برند، توانمندی در ایجاد وفاداری در مشتریان است و یکی از ترجیحات مشتریان در انتخاب محصول، نام معتبر و هویت ساز آن است. بنابراین هدف اصلی در این پژوهش تعیین تاثیرهویت برند بر وفاداری مشتریان می باشد.

جامعه آماری این تحقیق کلیه مصرف کننده گان لوازم خانگی سامسونگ در سطح شهر تهران هستند و حجم نمونه مورد استفاده در آن با توجه فرمول تعیین حجم نمونه در جامعه نامحدود با سطح اطمینان 95 % تعداد 384 نفر برآورد شده است. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. آزمون های دیگری نظیر کولموگروف–اسمرینوف، آزمون KMO و تحلیل عاملی تائیدی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته های این تحقیق که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گردیده حاکی از آن است که رابطه معنی دار و مثبتی میان هویت برند و ارزش درک شده از برند، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان به برند وجود دارد. همچنین یافته ها حاکی از وجود ارتباط معنادار و مثبتی میان ارزش برند و رضایت مشتریان، ارزش درک شده و اعتماد مشتریان، رضایت مشتریان و اعتماد مشتریان به برند و همچنین اعتماد مشتریان به برند و وفاداری مشتریان وجود دارد. در این تحقیق رابطه معناداری میان هویت برند و اعتماد به برند یافت نشد.

تداعی‌ها و پیوندهای برند

imagesتداعی برند دربرگیرنده قدرت، مطلوبیت و منحصر به فرد بودن ویژگی‌های درک شده و خصیصه‌های برند و معمولاً نمایانگر مزیت‌های حاصل از برند است. بخش عمده تلاش مدیران صرف این می‌شود، تا به‌گونه‌ای دارایی‌هایی منحصر به فرد (پیوندهای سازمانی) را به برند شرکت متصل کنند. این گونه است که برنامه‌هایی در جهت بسط و توسعه‌ دامنه فعالیت‌های برند، طراحی و ذهن مخاطبان مملو از نشانه‌های متصل به برند می ‌شود.

تداعی، یک ارزش و احساسی در مورد برندها ایجاد می‌کند، که آنها را از سایر برندها متمایز می‌کند.همچنین مصرف‌کننده یک نشانی از محصولی که خریداری یا در خانواده خود مصرف می‌کند در حافظه خود ذخیره می‌کند که الزاماً اسم آن محصول نیست و می‌تواند شامل شکل بسته ‌بندی، طراحی یا عکس‌های خاص یا هر چیز دیگر باشد که در ذهن انسان تداعی می‌شود.

هر تجربه جدید برند، تقویت‌کننده یا تغییردهنده برای اشخاص تداعی‌گر است. تداعی برند باید به اندازه کافی محکم و مطلوب باشد تا تأثیر مثبت بر ارزش ویژه برند بگذارد؛ تداعی برند ممکن است جست‌وجوی اطلاعات برای تصمیم خرید مصرف‌کننده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.