نقاشی های دیوارهای مدارس تهران تا پایان مهرماه ادامه دارد

نقاشی های دیوارهای مدارس تهران تا پایان مهرماه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری محیطی به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران دکتر عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از آغاز و تداوم نقاشی های دیوارهای مدارس با عنوان “ماه مهربانی” تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: از مجموعه ۱۳۳۰ طرح ارسال شده به این سازمان، ۱۴۴ اثر از ۱۰۵ هنرمند قابلیت اجرا بر روی دیوار مدارس را داشت.

وی با اشاره به اینکه با انتشار فراخوان در شهریور ماه در مجموع ۳۱۸ نفر در آن شرکت کردند، افزود: اجرای طرحهای مصوب این فراخوان در ۱۷۰مدرسه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در حال انجام است که پیش بینی میشود تا پایان مهرماه ادامه داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه در مجموع پیش بینی شده است در این رویداد، ۴۵۰۰۰ متر مربع از دیوار مدارس با طرح های متناسب با فضاهای آموزشی و مخاطب پذیری دانش آموزان و شهروندان، اجرا شود گفت: علاوه بر شرکت کنندگان در این فراخوان،۲۰ نفر از هنرمندان مطرح حوزه تصویرگری نیز به عنوان هنرمند مدعو به فراخوان دعوت شدند و در مجموع ۱۶۴ طرح برای اجرا در مدارس انتخاب شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.