نقاشی های دیوارهای مدارس تهران تا پایان مهرماه ادامه دارد

نقاشی های دیوارهای مدارس تهران تا پایان مهرماه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری محیطی به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران دکتر عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از آغاز و تداوم نقاشی های دیوارهای مدارس با عنوان “ماه مهربانی” تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: از مجموعه 1330 طرح ارسال شده به این سازمان، 144 اثر از 105 هنرمند قابلیت اجرا بر روی دیوار مدارس را داشت.

وی با اشاره به اینکه با انتشار فراخوان در شهریور ماه در مجموع 318 نفر در آن شرکت کردند، افزود: اجرای طرحهای مصوب این فراخوان در 170مدرسه از مناطق 22 گانه شهر تهران در حال انجام است که پیش بینی میشود تا پایان مهرماه ادامه داشته باشد.

او با تاکید بر اینکه در مجموع پیش بینی شده است در این رویداد، ۴۵۰۰۰ متر مربع از دیوار مدارس با طرح های متناسب با فضاهای آموزشی و مخاطب پذیری دانش آموزان و شهروندان، اجرا شود گفت: علاوه بر شرکت کنندگان در این فراخوان،20 نفر از هنرمندان مطرح حوزه تصویرگری نیز به عنوان هنرمند مدعو به فراخوان دعوت شدند و در مجموع 164 طرح برای اجرا در مدارس انتخاب شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.