مناقصه نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع ها در فارس

مناقصه نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع ها در فارس
مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/07/09
شماره آگهی: نوبت دوم شماره 94/41/50
 آدرس : فارس، شیراز- حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس طبقه چهارم گروه فنی

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/50
مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
موضوع : ساخت و حمل و نصب تابلوهای اطلاعاتی مجتمع های خدماتی رفاهی در محورهای استان فارس
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 185.000.000 ریال که می بایست به صورت فیش واریزی و یا ضمانتنامه بانکی باشد.
مبلغ برآورد : 2.297.588.852 ریال
مهلت و محل دریافت اسناد: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 94.7.18 شیراز- حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس طبقه چهارم گروه فنی
مهلت و محل دریافت اسناد و پیشنهادات: تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 94.7.29 شیراز- حد فاصل فضل آباد و پل غدیر اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس- طبقه اول- دبیرخانه
زمان و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 94.7.29 دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
شرکتهای متقاضی می بایست دارای رتبه حداقل 5 راه و شناسه ملی و کد اقتصادی ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و نماینده به همراه معرفی نامه و تصویر رتبه بندی جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند .
محل تامین اعتبار از اعتبارات ملی می باشد .
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.