مزایده نصب تابلو تبلیغاتی در پلیس راه شیراز- مرودشت

مزایده نصب تابلو تبلیغاتی در پلیس راه شیراز- مرودشت
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/06/30
شماره آگهی: شماره 94/41/48نوبت دوم
 آدرس : فارس، شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد- جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
به شماره 94/41/48 نوبت دوم
موضوع مزایده: اجازه نصب بنر بر روی یک عدد تابلو تبلیغاتی روبروی پلیس راه شیراز- مرودشت
تضمین شرکت در مزایده: 88.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد.
مهلت دریافت اسناد: 94.07.07
محل دریافت اسناد: شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد- جنب بانک تجارت، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407.
مهلت دریافت پیشنهادات: 94.07.18 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 14)
زمان بازگشایی پیشنهادات: 94.07.19 آدرس فوق الذکر، امور اداری (ساعت 10 صبح)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن :07137176241 تماس حاصل نمایید.
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.