مزایده نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی در ایزدشهر

مزایده نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی در ایزدشهر
مزایده گزار: شهرداری ایزدشهر
 تاریخ: 1394/04/31
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: مازندران ، –

شرح آگهی

تجدید مزایده
دستگاه مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر
موضوع مزایده : ساخت و نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی
برآورد اولیه 540.000.000 ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 30.000.000 ریال سی میلیون ریال اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر نزد بانک تجارت، داشتن پروانه فعالیت از وزارت ارشاد اسلامی برای کانون تبلیغاتی الزامی است.
آخرین تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده : پایان وقت اداری مورخ 94.4.31 شهرداری ایزدشهر
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات مزایده روز پنج شنبه ساعت 10 مورخ 94.5.1
برای اطلاع بیشتر به و سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد .
تلفن : 44535111-44536000
حسن یحیی پور شهردار ایزدشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.