بزرگراه‌ها مکان‌ خوبی برای نصب تابلوهای تبلیغاتی نیست

بزرگراه‌ها مکان‌ خوبی برای نصب تابلوهای تبلیغاتی نیست

استاد شهرسازی دانشگاه شیخ بهایی با بیان اینکه بزرگراه‌ها و زیرگذرها مکان‌ مناسبی برای نصب تابلوهای تبلیغاتی نیست، گفت: اتوبوس‌های شهری به خوبی می‌تواند نقش موثری در تبلیغات محیطی و انتقال مفاهیم بصری داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری محیطی و به نقل از ایمنا، احمد دادور اظهارکرد: المان‌ها و سازه‌های تبلیغاتی باید جانمایی درستی در شهر داشته باشد تا مورد توجه شهروندان قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه بزرگراه‌ها و زیرگذرها مکان‌ خوبی برای نصب تابلوهای تبلیغاتی نیست، ادامه داد: هماهنگی ساختاری جلوه‌های بصری با ساخت و سازها در شهر یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که در تبلیغات شهری باید به آن توجه داشت، در غیر این صورت تضاد بصری ایجاد می‌شود و طرح‌های تبلیغی به خوبی دیده نخواهند شد.

این کارشناس شهرسازی با بیان اینکه در گذشته میادین و بازارچه‌ها به خوبی نقش اطلاع رسانی را ایفا می‌کردند، عنوان کرد: متأسفانه در شهرسازی مدرن تنها شاهد روگذرها و پل‌های متعدد هستیم و دیگر خبری از میدان‌گاهها در شهرهای جدید، نیست اما اگر به دنبال تکامل هستیم باید به ساختار شهرسازی قبلی برگردیم.

وی افزود: زمانی کیفیت فضاهای شهری ارتقاء پیدا می‌کند که این فضاها را منطبق با مطالبات و نیازهای شهروندی گسترش دهیم به همین دلیل نباید به شهرها با دیدی یکسان نگاه کنیم.

استاد شهرسازی دانشگاه شیخ بهایی تاکیدکرد: اتوبوس‌های شهری به خوبی می‌تواند نقش موثری در تبلیغات محیطی و انتقال مفاهیم بصری داشته باشد، زیرا در طول روز تعداد زیادی از شهروندان از این وسیله نقلیه استفاده می‌کنند.

وی اضافه کرد: هر شهری دارای بافت و ساختار مخصوص به خود است که در فضاسازی شهر باید به آن توجه داشت، به طور مثال جهانیان، اصفهان را به میدان نقش جهان، میدان عتیق و پل‌های تاریخی آن میشناسند که اگر آنها را از این شهر بگیریم، دیگر هویتی برای آن باقی نخواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.