مناقصه نصب و نگهداری از ۵ دستگاه پل عابر پیاده در مازندران

مناقصه نصب و نگهداری از ۵ دستگاه پل عابر پیاده در مازندران
مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران
 تاریخ: 1396/01/09
شماره آگهی :
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ریال
برآورد مالی 0
تاریخ بازگشایی پاکات ۲۱ / ۱ / ۱۳۹۶ – بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
مهلت ارسال پیشنهاد ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۶ – بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
مهلت دریافت اسناد ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۶ – نوزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۶ – بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش
موضوع نصب و نگهداری از ۵ دستگاه پل عابر پیاده در حریم راههای استان مازندران
دستگاه مناقصه گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران
محل دریافت اسناد ساری – اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.