مناقصه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون پله برقی

مناقصه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون پله برقی
مناقصه گزار : شهرداری آمل
 تاریخ: 1395/12/01
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منبع تامین اعتبار: الف ) اعتبارات عمومی ذیحسابی ب) منابع داخلی (شهرداری آمل )
موضوع مناقصه: پروژه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون پله برقی ، پوشش سقف پله برقی ، واقع در خیابان امام رضا (ع) رضوان 53 – برآورد اولیه 3.250.000.000 ریال – مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 162.500.000 ریال.
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد به حساب سیبا 2171145010008 به نام شهرداری آمل-دارا بودن حداقل رتبه 4 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه راه الزامی است .
ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد .
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 4 روز – محل امور قراردادهای شهرداری آمل
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید شده است .
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل: 1395.12.22
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : 14 مورخ 95.12.23
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.AMOL.ORG.IR رجوع گردد.
نمابر: 44259497-011
تلفن: 44229007-011
نوبت دوم : 95.12.8
شهردار آمل – احمد امیر سلیمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.