مناقصه نورپردازی پلهای همسطح و غیر همسطح شهرداری مهاباد

مناقصه نورپردازی پلهای همسطح و غیر همسطح شهرداری مهاباد
مناقصه گزار: شهرداری مهاباد
 تاریخ: 1394/01/17
شماره آگهی: مرحله سوم
آدرس: آذربایجان غربی، مهاباد، شهرداری مهاباد، امور قراردادهای واحد عمران واقع در چهار راه شیخ بابا

شرح آگهی

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی 
شهرداری مهاباد به استناد بند ب آیین نامه اجرایی- بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات و مجوز شورای اسلامی شهر طبق بودجه مصوب سال 93 نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط (رتبه مجاز و صلاحیت دار) جهت دعوت به مناقصه بشرح ذیل اقدام می نماید.
شرح مختصر موضوع مناقصه: نورپردازی پلهای همسطح و غیر همسطح، فلکه  نماز، شهید فهمیده، فجر، حکمت، قانع و پیروزی با هدف نیل به ایده ها و تفکرات و طرحهای خلاقانه در عرصه فضاسازی، بهبود وضعیت مبلمان شهری و ارائه تزئینات مدرن با کیفیت عالی با توجه به معیارهای زیباشناسی، طراحی و نورپردازی شبانه المانها، دید مناسب، استفاده بهینه از امکانات موجود 
مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
مهلت و محل دریافت اسناد از تاریخ 94.01.17 لغایت 94.01.26 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی به نشانی: مهاباد، شهرداری مهاباد، امور قراردادهای واحد عمران واقع در چهار راه شیخ بابا، مراجعه نمایند.
مهلت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا آخر ساعت اداری مورخ 94.01.29  واحد حراست شهرداری مرکزی به  همراه دریافت رسید تحویل می باشد .
متقاضیان می توانند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی مبلغ 300.000 ریال به شماره حساب 99999/60 نزد بانک سپه به حساب شهرداری مهاباد واریز و به واحد امور قراردادهای فنی شهرداری جهت دریافت اسناد و مدارک مراجعه نمایند. 
داوطلبان می بایستی دارای تخصص  کافی و لازم در زمینه موضوع مناقصه داشته و گواهی صلاحیت انجام کار را از مراجع ذیصلاح قانونی کسب کرده باشند .
مضافاً پیمانکارانی که دارای اساسنامه مرتبط با موضوع فراخوان، حداقل 5 سال سابقه کار مستمر با ادارات دولتی و شرکت های خصوصی، داشتن رزومه کاری و رضایت نامه کتبی از کارفرمایان قبلی و طرح بدیع و خلاقانه با استانداردهای قانونی و اجرایی در موارد مشابه باشند در اولویت خواهند بود .
پس از ارزیابی کیفی از پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت که حداقل امتیاز لازم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد .
شهرداری مهاباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.