مناقصه مشارکت در ساخت و انتقال بیلبوردهای تبلیغاتی

مناقصه مشارکت در ساخت و انتقال بیلبوردهای تبلیغاتی
مناقصه گزار : شهرداری بندر درگهان
 تاریخ: 1396/01/26
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان هرمزگان

شرح آگهی

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار
نوبت اول
شهرداری بندر درگهان در نظر دارد مشارکت در ساخت و بهره برداری و انتقال بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر درگهان تبلیغات محیطی شهر درگهان را برابر شیوه نامه سرمایه گذاری ، سرمایه گذار ذیصلاح که بالاترین امتیاز فنی و مالی را کسب نماید واگذار نماید.
1- تاریخ و محل اخذ اسناد فراخوان : از تاریخ 96.1.26 لغایت 96.2.11 و امکان اخذ اسناد فراخوان ، دفتر امور حقوقی و قراردادهای شهرداری درگهان به آدرس : درگهان خیابان امام شافعی ، پارک شهر ، ساختمان شهرداری درگهان ، کدپستی 53416 – 79513 تلفن 07635265100 – 07635265101 – 07635265102 دبیر واحد امور سرمایه گذاری
2- آخرین مهلت جهت تسلیم پیشنهادها: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96.2.11
3- محل تسلیم پیشنهادها : درگهان ، خیابان امام شافعی – پارک شهر – ساختمان شهرداری درگهان ، دبیرخانه شهرداری درگهان
4- محل انجام کار 3 ماه از زمان اخذ مجوزهای لازم برآورد گردیده است.
5- ضمانت نامه بانکی شرکت در فراخوان معتبر و قابل وصول در هر یک از بانک های موجود در قشم یا فیش واریزی به مبلغ 100.000.000 ریال به حساب 103763852003 شهرداری نزد بانک ملی
6- هر گاه برندگان اول و دوم و سوم فراخوان حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری درگهان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و یا کلیه پیشنهادات مختار است و شرکت در فراخوان حقی را برای شرکت کنندگان ایجاد نمی نماید.
8- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است.
9- زمان تشکیل جلسه هیات عالی سرمایه گذاری جهت مفتوح نمودن پیشنهادات : ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 96.2.12
10- کلیه هزینه های چاپ آگهی فراخوان به عهده سرمایه گذار می باشد.
تلفن 07635265100 – 07635265101 – 07635265102 شهرداری درگهان تماس حاصل نمایند.
روابط عمومی شهرداری درگهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.