مناقصه مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی

مناقصه مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی
مناقصه گزار : شهرداری کرمان
 تاریخ: 1395/10/20
شماره آگهی :
 آدرس : استان کرمان

شرح آگهی

فراخوان دعوت به همکاری و مشارکت در زمینه اجرای فعالیت عمرانی و زیباسازی در سطح
منطقه دو به مبلغ پنج میلیارد ریال
شهرداری کرمان در نظر دارد در سطح منطقه دو پروژه عمرانی (بهسازی و زیباسازی ) با مشارکت و بخش خصوصی و نظارت شهرداری منطقه دو و اداره زیباسازی اجرا نماید و در ازای تأمین نقدینگی پروژه های فوق الذکر و همچنین ساخت و نصب بیلبوردها ، تهاتر تبلیغاتی لازم را با بخش خصوصی (کانون های تبلیغاتی واجد شرایط) به شرح ذیل انجام نماید: بدیهی است کانون های تبلیغاتی مذکور نسبت به اخذ پیش قرارداد و تهیه اسناد مربوطه از تاریخ 95.10.16 لغایت 95.10.25 به مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط شهرداری واقع در انتهای خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) ضلع شمال شرقی پل فجر مراجعه و حداکثر تا پایان ساعات اداری تاریخ 95.10.26 پیشنهادات خود را به آن اداره ارائه نمایند. بازگشایی پیشنهادات در تاریخ95.10.27 ساعت10صبح در دفتر معاونت خدمات شهری می باشد. ضمناً شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مذکور مختار می باشد.

untitled

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.