مناقصه ظرفیت های تبلیغاتی موجود بر روی برخی المان های گل

مناقصه ظرفیت های تبلیغاتی موجود بر روی برخی المان های گل
مناقصه گزار : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
 تاریخ: 1395/08/09
شماره آگهی :
 آدرس : استان خراسان رضوی

شرح آگهی

آگهی فراخوان
موضوع دعوت به همکاری
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در نظر دارد با توجه به ظرفیت های تبلیغاتی موجود بر روی برخی المان های گل (استقبال از بهار 96) خود که در فضاهای شهری جانمایی گردیده اند نسبت به شناسایی شرکتهای علاقمند به همکاری جهت استفاده از این ظرفیتهای تبلیغاتی اقدام نماید.
لذا از کلیه شرکتهای مرتبط دعوت می شود حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ انتشار این فراخوان آمادگی و نحوه همکاری خود را به این سازمان اعلام نمایند.
در صورت طرح هرگونه سوال می توانید با شماره تلفن 3-36910631 داخلی 372 سرکار خانم مهندس شهیدی تماس حاصل نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.