مناقصه طراحی،چاپ و نصب بنرهای سازمان – شهر قدس

مناقصه طراحی،چاپ و نصب بنرهای سازمان – شهر قدس
مناقصه گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
 تاریخ: 1395/09/14
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مناقصه نوبت دوم
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در نظر دارد طراحی ، چاپ و نصب بنرهای سازمان را برای مدت یک سال به پیمانکاران واجد شرایط بخش خصوصی واگذار نماید. از متقاضیان دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی دوم بابت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی سازمان مراجعه نمایند.
آدرس: شهر قدس – خیابان 45 متری انقلاب – خیابان شهرداری – سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس
تلفن: 46874455-46858180
نوبت اول : 95.9.4
نوبت دوم: 95.9.14
آدرس :تهران, شهر قدس – خیابان 45 متری انقلاب – خیابان شهرداری – سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.