مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده

مناقصه سرمایه گذار جهت بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده
مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

فراخوان
نوبت دوم
موضوع : ساخت پل عابر پیاده
سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد نسبت به اخذ سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده در دو منطقه جنب مدرسه بیهقی و جنب مدرسه لاریجانی اقدام نماید.
۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۵٫۹٫۲۵ به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۵۲۵۰۸۱۱ – ۰۱۱ تماس حاصل فرمایید.
۲- تاریخ بازگشایی پیشنهادهات مورخ ۹۵٫۹٫۲۸ خواهد بود.
۳- سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
نوبت اول ۹۵٫۹٫۷
نوبت دوم ۹۵٫۹٫۱۳
نصرت اله کوزه گر – شهردار رامسر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.