مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده در اهواز

مناقصه ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده در اهواز
مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های خوزستان
 تاریخ: 1394/02/15
شماره آگهی: شماره 2233/36 نوبت دوم
آدرس: خوزستان، اهواز – امانیه ، خیابان امام موسی صدر ، بین فلکه ساعت و خیابان عارف ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های خوزستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی 
شماره 2233/36
موضوع : ساخت و نصب دو دستگاه پل عابر پیاده 
کلیه شرکتهای دارای رتبه 5 ابنیه از استانداری که توانایی انجام کار و دارای ظرفیت خالی باشند می توانند در این مناقصه شرکت کنند.
مهلت و محل دریافت اسناد : تا تاریخ 94.2.23 به آدرس : اهواز – امانیه ، خیابان امام موسی صدر ، بین فلکه ساعت و خیابان عارف ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های خوزستان
مهلت و محل دریافت پیشنهادات : حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 94.3.2 به دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل حمل و نقل و پایانه های خوزستان در قبال اخذ رسید.
تاریخ افتتاح پاکات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 94.3.2 واقع در اهواز – امانیه ، خیابان امام موسی صدر بین فلکه ساعت و خیابان عارف اداره کل حمل و نقل و پایانه های خوزستان 
برآورد اولیه مناقصه : 4.979.839.663 ریال 
سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 270 میلیون ریال (دویست و هفتاد میلیون ریال) که صرفاََ ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی می باشد.
تحویل اسناد مناقصه به متقاضی فقط با ارائه معرفی نامه معتبر (مهر و امضاء شده توسط دارندگان حق امضاء در شرکت ) به دبیرخانه کمیسیون معاملات امکان پذیر می باشد .
دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل حمل و نقل و پایانه های خوزستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.