مناقصه خرید، ساخت، حمل و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده

مناقصه خرید، ساخت، حمل و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده
مناقصه گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان
 تاریخ: 1395/11/16
شماره آگهی : شماره 8/97/95 نوبت دوم
 آدرس : استان گلستان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
به شماره 8/97/95
نوبت دوم
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان در نظر دارد اجرای خرید، ساخت، حمل و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده به طول 43 متر در محور آق قلا- گنبد روستای قانقرمه و تابلوهای مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را در قالب قرارداد به شرکتهای واجد الشرایط و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای را واگذار نماید.
مبلغ واریزی و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه: مبلغ دویست و بیست و هفت میلیون ریال (227.000.000 ریال ) که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار 3 ماه و یا واریز نقدی به حساب سپهر بانک صادرات شعبه کریمی به شماره 2196374603007 به نام اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان
مبلغ برآورد: 4.536.276.296 ریال (چهار میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و دویست و نود و شش ریال)
زمان دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی 95.11.14 تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 95.11.21
مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 95.12.1
زمان تشکیل کمیسیون معاملات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 95.12.2
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک مربوطه در ساعات اداری به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان به نشانی: گرگان، سایت اداری دیبیرخانه کمیسیون معاملات (اداره منابع انسانی) مراجعه نمایند و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. بدیهی است پس از بررسی پیشنهادات واصله نتیجه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.