مناقصه طراحی،ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده-کاشان

مناقصه طراحی،ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده-کاشان
مناقصه گزار : شهرداری کاشان
 تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
شماره آگهی : نوبت دوم شماره ۹۵/۱۴۶
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم شماره ۹۵/۱۴۶
شهرداری کاشان
موضوع مناقصه: عملیات طراحی، ساخت و نصب سه دستگاه پل عابر پیاده و دو دستگاه پل عابر موتورسوار رو مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و قرارداد منضم، مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ ۹۵٫۱۰٫۲۶ ، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ ۹۵٫۱۰٫۲۸ و بازگشایی پاکات در مورخ ۹۵٫۱۰٫۳۰ می باشد کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. تلفاکس: ۵۵۴۶۵۸۵۸ (۰۳۱)
شهردار کاشان- سید محمد ناظم رضوی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.