مناقصه ساخت و حمل و نصب پل عابر پیاده – تهران

مناقصه ساخت و حمل و نصب پل عابر پیاده – تهران
مناقصه گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
 تاریخ: 1395/12/04
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
موضوع مناقصه ها:
1- ساخت و حمل و نصب پل عابر پیاده با دهانه 32 متر در محور کمربندی دوم تهران سه راه کهریزک
2- احداث راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی جهان ساز شهریار (مهستان) و احداث راههای دسترسی مجتمع خدمات رفاهی آقایی محمد حجاری
زمان دریافت اسناد: از تاریخ 95.12.04لغایت ساعت 16:15 مورخ 95.12.09
نحوه دریافت اسناد: مراجعه حضوری (به آدرس تهران، خیابان تهران نو، بعد از سی متری نارمک، نرسیده به خاقانی، ایستگاه ابوریحان،، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران، طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی) و یا دریافت اینترنتی از آدرس http://iets.mporg.ir
مهلت ارائه اسناد: ساعت 10:30 صبح مورخ 95.12.22
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 11 صبح مورخ 95.12.22
مبلغ واریزی جهت شرکت در مناقصه ها:
مبلغ 141.977.660 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه با موضوع 1
مبلغ 111.395.080 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه با موضوع 2
محل تحویل اسناد: دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده به نشانی بالا
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir مراجعه شود.
توضیح: در صورت مراجعه حضوری نماینده برای دریافت اسناد، ارائه معرفی نامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.