مناقصه ساخت و اجرای تابلوهای معرف کاربری در مشهد

مناقصه ساخت و اجرای تابلوهای معرف کاربری در مشهد
مناقصه گزار : سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری، شهرداری مشهد
 تاریخ: 1396/01/14
شماره آگهی :
 آدرس : استان خراسان رضوی

شرح آگهی

آگهی مناقصه
سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری، شهرداری مشهد در نظر دارد ساخت و اجرای تابلوهای معرف کاربری خیابان امام رضا (ع) حدفاصل چهارراه دانش تا ورودی باب الرضا (ع) مسیر رفت و برگشت خیابان به طول 1800 متر را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای رتبه 4 ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ظرفیت آماده به کار می باشند، دعوت بعمل می آید در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه به نشانی: مشهد مقدس، ابتدای بلوار توس، توس 39، شهید موسی پور 2، طبقه اول، اداره امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایند.
مبلغ برآوردی براساس فهرست بهاء سال 1395 سازمان مدیریت 14.517.953.728 ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: هفتصد و سی میلیون ریال
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: پایان وقت اداری روز سه شنبه 1396.01.29
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36517044 الی 48 داخلی 172 و 176 تماس یا به آدرس سایت www.mayadin.mashhad.ir مراجعه نمایید.
معاونت خدمات و محیط زیست شهری- روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.