مناقصه احداث تابلوی ورودی شهرک صنعتی خرمدشت – قزوین

مناقصه احداث تابلوی ورودی شهرک صنعتی خرمدشت – قزوین
مناقصه گزار : شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین
 تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
شماره آگهی : شماره ۲۱/۹۵/ش نوبت دوم
 آدرس : استان قزوین

شرح آگهی

آگهی مناقصه عمومی
شماره ۹۵/۲۱/ش
عنوان مناقصه : احداث تابلوی ورودی شهرک صنعتی خرمدشت
۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار:
شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین واقع در: قزوین، بلوار شهید بهشتی، روبروی بوستان دهخدا، شماره ۱۶۶ تلفن تماس: ۳۳۳۵۴۵۹۰- ۰۲۸
سایت اینترنتی www.qazviniec.ir
2- نوع مناقصه :عمومی و یک مرحله‌ای
۳- کمیت خدمات : عملیات ساخت و نصب تابلو
۴- کیفیت خدمات : منطبق بر نشریه ۵۵ و تحت نظارت کارفرما
۵- نوع تضمین شرکت در مناقصه:‌ طبق بند الف ماده ۶ آیین نامه تضمین معاملات دولتی و به شرح ذیل :
الف : ضمانت‌ نامه بانکی و ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز لازم از ظرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند با مدت اعتبار سه ماهه
ب: پرداخت نقدی به حساب سپرده کارفرما به شماره ۶۹۴۶۷۰۳۶/۱۷ بانک ملت شعبه آزادی شهرستان قزوین
ج : ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز برای فعالیت و صدور ضمانتنامه توسط بیمه مرکزی ایران
د : اوراق مشارکت به نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید.
ه : وثیقه ملکی معادل ۸۵% ارزش کارشناسی رسمی آن
و : ضمانت نامه صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
۶- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیون ریال) و دارا بودن اعتبار سه ماهه از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات
۷- محل خرید اسناد و تسلیم پیشنهادات: دبیرخانه شرکت واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره حساب ۶۹۴۶۷۰۳۲/۸۶ حساب جام بانک ملت (از طریق کارت خوان در محل شرکت میسر است)
۸- مهلت دریافت اسناد : از روز شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۸ تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۵
۹- جلسه توضیح و تشریح اسناد : در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۶ در دفتر معاونت فنی
۱۰- مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۱۱٫۶
۱۱- تاریخ و محل گشایش پاکات: دفتر معاونت فنی در ساعت ۱۵:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۱۱٫۶
۱۲- مبلغ برآورد: ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.
۱۳- مدت قرارداد: ۱ ماه
۱۴- محل اجرای پروژه : شهرک صنعتی خرمدشت ، واقع در کیلومتر ۲۸ جاده تاکستان – آوج ، همدان
۱۵- شرایط شرکت‌کنندگان: دارا بودن جواز کسب معتبر مرتبط با موضوع مناقصه و نیز حداقل یک سابقه کار قابل قیاس با موضوع مناقصه همراه با رضایت نامه و ارائه قرارداد و صورتجلسه تحویل که پیمانکار می بایستی راسا با دستگاه های اجرایی (طبق تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) در طی مدت پنج سال گذشته منعقد نموده باشد و یا دو سابقه کار مشابه با سایر طبق مشخصات اشاره شده.
تبصره : پیمانکاران دارای سابقه همکاری با این شرکت در صورت اخذ رضایت نامه مجاز به شرکت در مناقصه خواهند بود.
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین
آدرس:قزوین، شهرک صنعتی خرمدشت ، واقع در کیلومتر ۲۸ جاده تاکستان – آوج ، همدان

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.