مناقصه انتخاب سرمایه گذار و بهره برداری بیلبورد و لایت باکس

مناقصه انتخاب سرمایه گذار و بهره برداری بیلبورد و لایت باکس
مناقصه گزار : شهرداری تبریز
 تاریخ: 1395/11/10
شماره آگهی :
 آدرس : استان آذربایجان شرقی

شرح آگهی

آگهی فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار
بمنظور توسعه شیوه های تشویق سرمایه گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحهای توسعه و عمران شهری مصوب جلسه فوق العاده مورخه 93.3.27 شورای محترم اسلامی شهر ، شهرداری تبریز در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق فراخوان عمومی و به روش مشارکت B.O.T به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند اسناد و مدارک پروژه را از مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز واقع در تبریز – بلوار علامه طباطبایی(چایکنار ) نرسیده به شهرداری منطقه یک -باغ صائب تبریزی شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 و یا از طریق آدرس وب سایت investment.tabriz.ir دریافت نمایند .
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادی رسیده مختار است .
تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارک پایان وقت اداری روز چهارشنبه 95.11.27 خواهد بود .
به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ چاپ نوبت اول : یک شنبه 95.11.10 نوبت دوم : یکشنبه 95.11.17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.