مناقصه استعلام بها نصب بنر در یاسوج

مناقصه استعلام بها نصب بنر در یاسوج
مناقصه گزار : شهرداری یاسوج
 تاریخ: 1395/10/04
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان  کهگیلویه و بویراحمد

شرح آگهی

ورقه پرسش و استعلام بها نوبت اول
شهرداری یاسوج در نظر دارد از طریق پرسش و استعلام بها جهت تمامی مناسبت ها در ایام سال 95 برای نصب بنر در سطح شهر یاسوج با شرایط زیر اقدام نماید. لذا از کلیه چاپخانه هایی که دارای شرایط لازم می باشند خواسته می شود حداقل قیمت ممکنه پیشنهادی خود را به عدد روبروی ردیف مربوط به هر قلم و در ستون های قیمت واحد با خط خوانا و بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و به عدد مرقوم و اعلام نمایند.
ضمنا قیمت پیشنهادی خود را با ذکر کامل نام و نام خانوادگی آدرس شماره تلفن ثابت و همراه و ممهور به مهر شرکت حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 95.10.9 در یک پاکت دربسته به دبیرخانه شهرداری یاسوج واقع در بلوار امام خمینی ره شهرداری یاسوج تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
شرایط استعلام
1- کلیه کسورات قانونی به عهده برنده می باشد.
2- شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه ای به مبلغ … ریال به همراه پیشنهاد خود به شهرداری تحویل نمایند.
3- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4- مشخص نمودن محل بنرها به عهده شهرداری می باشد.
5- بازکردن بنرها بعد از موعد مقرر به عهده برنده می باشد.
6- هرگونه پرداخت منوط به تایید کمیسیون تحویل میباشد.

untitled

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.