مناقصه احداث پل عابر پیاده استان یزد

مناقصه احداث پل عابر پیاده استان یزد
 مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
 تاریخ: 1393/12/03
شماره آگهی: نوبت دوم شماره 1393/11
آدرس: یزد، –

شرح آگهی

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1393/11
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد 
موضوع مناقصه: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل عابر پیاده روبروی پاسگاه پلیس راه یزد – کرمان با مبلغ برآورد اعتبار 1.388.540.578 ریال 
مهلت و محل دریافت اسناد: ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 93.12.7 یزد بلوار پاکنژاد نرسیده به میدان باهنر دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
مهلت و محل تحویل پیشنهادها: ساعت 10 روز شنبه مورخ 93.12.16 دبیرخانه حراست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 130.000.000 ریال به صورت فیش بانکی واریزی به حساب سیبا به شماره 2176375906003 نزد بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی
ساعت روز و محل بازگشایی پیشنهادها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 93.12.16 اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
جهت کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به سایت http://iets.mporg.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.