مناقصه احداث پل عابر پیاده استان یزد

مناقصه احداث پل عابر پیاده استان یزد
 مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
 تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
شماره آگهی: نوبت دوم شماره ۱۳۹۳/۱۱
آدرس: یزد، –

شرح آگهی

 

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۳۹۳/۱۱
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد 
موضوع مناقصه: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل عابر پیاده روبروی پاسگاه پلیس راه یزد – کرمان با مبلغ برآورد اعتبار ۱٫۳۸۸٫۵۴۰٫۵۷۸ ریال 
مهلت و محل دریافت اسناد: ساعت ۱۳ روز پنجشنبه مورخ ۹۳٫۱۲٫۷ یزد بلوار پاکنژاد نرسیده به میدان باهنر دبیرخانه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
مهلت و محل تحویل پیشنهادها: ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۹۳٫۱۲٫۱۶ دبیرخانه حراست اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت فیش بانکی واریزی به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۶۳۷۵۹۰۶۰۰۳ نزد بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه بانکی
ساعت روز و محل بازگشایی پیشنهادها: ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۹۳٫۱۲٫۱۶ اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان یزد
جهت کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به سایت http://iets.mporg.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.