مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در البرز

مناقصه احداث پل فلزی عابر پیاده در البرز
مناقصه گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز
 تاریخ: 1394/01/20
شماره آگهی:
آدرس: البرز، کرج- رجایی شهر – خیابان چهارم شرقی – پلاک 11

شرح آگهی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در نظر دارد نسبت به احداث یک دستگاه پل فلزی عابر پیاده به طول تقریبی 105 متر عرشه با شیب راهه در محور آزاد راه کرج – قزوین (گلدشت) به صورت طرح ساخت اجرا به شرح اسناد از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
میزان سپرده شرکت در مناقصه 300.000.000 ریال می باشد که بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده در وجه اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز باشد به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرکت کنندگان در مناقصه می بایستی دارای صلاحیت رتبه بندی حداقل 5 در رشته راه یا ابنیه از معاونت راهبردی ریاست جمهوری باشند.
واجدین شرایط می بایستی در موعد مقرر از محل نصب پل عابر پیاده (مطابق کروکی پیوست در اسناد مناقصه) بازدید و با در نظر گرفتن تمامی شرایط اقلیمی و فنی سازه پل را طراحی و نقشه های طراحی شده جهت ساخت پل مذکور را به تایید مهندسین طراح ذیصلاح نظام مهندسی رسانده و ابعاد و وزن تمام شده پل با تمامی ملحقات و نقشه های ساخت پل را در پاکت ب قرار دهند.
زمان و محل نحوه دریافت اسناد از تاریخ چاپ آگهی لغایت 94.1.30 می باشد.
جهت کسب اطلاعات به منظور محل و نحوه دریافت اسناد به آدرس های ذیل مراجعه نمایید:
پایگاه اینترنتی اداره کل حمل و نقل و پایان های استان البرز WWW.ALBORZ.RMTO.IR 
سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه های اجرایی: WWW.BAZRESI.IR 
همچنین مراجعه حضوری به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز به آدرس کرج- رجایی شهر – خیابان چهارم شرقی – پلاک 11 شماره تماس 3-34203400 کد استان 026
زمان و محل تحویل پیشنهادات: از تاریخ 94.1.20 لغایت 94.1.30 می باشد. ضمناََ ارائه معرفی نامه کتبی جهت حضور نماینده شرکت در جلسه بازگشایی الزامی است.
به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.