مزایده 4 مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی- نوبت دوم

مزایده 4 مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی- نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری مرزن آباد
 تاریخ: 1395/07/26
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

مزایده نوبت دوم
شهرداری مرزن آباد در نظر دارد 4 مکان جهت اجرای تابلو تبلیغاتی را به صورت مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت اجاره واگذار نماید.
مکان :
1- ضلع شرقی پارک سعدآباد
2- ضلع جنوبی بلوار امام خمینی ره
3- ضلع شمالی بلوار امام خمینی ره
4- پارک رزان
زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95.8.3
زمان بازگشایی پیشنهادات سه شنبه 95.8.4 ساعت 9 صبح
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
جعفر ردایی – شهردار مرزن آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.