مزایده ۴ مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی- نوبت دوم

مزایده ۴ مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی- نوبت دوم
مزایده گزار : شهرداری مرزن آباد
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

مزایده نوبت دوم
شهرداری مرزن آباد در نظر دارد ۴ مکان جهت اجرای تابلو تبلیغاتی را به صورت مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت اجاره واگذار نماید.
مکان :
۱- ضلع شرقی پارک سعدآباد
۲- ضلع جنوبی بلوار امام خمینی ره
۳- ضلع شمالی بلوار امام خمینی ره
۴- پارک رزان
زمان تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۸٫۳
زمان بازگشایی پیشنهادات سه شنبه ۹۵٫۸٫۴ ساعت ۹ صبح
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
جعفر ردایی – شهردار مرزن آباد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.