مزایده 4 مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی در مرزن آباد

مزایده 4 مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی در مرزن آباد
مزایده گزار : شهرداری مرزن آباد
 تاریخ: 1395/07/19
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

شهرداری مرزن آباد در نظر دارد 4 مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی را به صورت مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت اجاره واگذار نماید.
مکان :
1- ضلع شرقی پارک سعدآباد
2- ضلع جنوبی بلوار امام خمینی ره
3- ضلع شمالی بلوار امام خمینی ره
4- پارک رزان
نوبت دوم آگهی مزایده دوشنبه 95.7.26 به چاپ می رسد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
جعفر ردایی – شهردار مرزن آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.