مزایده ۴ مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی در مرزن آباد

مزایده ۴ مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی در مرزن آباد
مزایده گزار : شهرداری مرزن آباد
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

شهرداری مرزن آباد در نظر دارد ۴ مکان جهت اجرای تابلوی تبلیغاتی را به صورت مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت اجاره واگذار نماید.
مکان :
۱- ضلع شرقی پارک سعدآباد
۲- ضلع جنوبی بلوار امام خمینی ره
۳- ضلع شمالی بلوار امام خمینی ره
۴- پارک رزان
نوبت دوم آگهی مزایده دوشنبه ۹۵٫۷٫۲۶ به چاپ می رسد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
سایر شرایط در اسناد مزایده درج شده است.
جعفر ردایی – شهردار مرزن آباد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.