مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی

مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی
مزایده گزار : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی
 تاریخ: 1396/01/21
شماره آگهی : شماره 01-57-96 نوبت اول
 آدرس : استان آذربایجان غربی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شماره 01-57-96 نوبت اول
کارفرما : اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی به آدرس : ارومیه – خیابان والفجر 2 نرسیده به فلکه میثم
موضوع:ساخت، اجازه نصب ، بهره برداری و نگهداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی و 2 دستگاه تابلوی منصوبه بر پل عابر پیاده در ارومیه -بوکان
کلیه شرکت ها ی تبلیغاتی و کانونهای آگهی و تبلیغاتی دارای مجوز می توانند در این مزایده شرکت نمایند. مدارک و اسناد مزایده از تاریخ 96.1.21 در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات www.iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد.
1- تحویل (فروش) اسناد مزایده به مدت 10 روز از تاریخ 96.1.21 تا تاریخ 96.1.30
2- تحویل پیشنهادها و پاکات مزایده ظهر روز یکشنبه ساعت 12 تاریخ 96.2.10
3- تاریخ گشایش پیشنهادها روز دوشنبه ساعت 11 تاریخ 96.2.11
4- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 7.000.000 ریال
5- نوع تضمین : 1- ضمانت نامه بانکی 2- فیش ورایزی
اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.