مزایده نصب 3 دستگاه تلویزیون شهری در شهرستان خنج

مزایده نصب 3 دستگاه تلویزیون شهری در شهرستان خنج
مناقصه گزار :  شهرداری خنج
 تاریخ: 1395/10/13
شماره آگهی :
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

آگهی مزایده
شهرداری خنج در نظر دارد با همکاری بخش خصوصی نسبت به نصب 3 دستگاه تلویزیون شهری در میادین شهر با هماهنگی و تایید مدیریت راهور با شرایط ذیل اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت میشود جهت اخذ اسناد مزایده حداکثر 10 روز پس ازدرج آگهی به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند. واریز 10.000.000 ریال ده میلیون ریال به حساب 3100002415008 بانک ملی مرکزی خنج بابت تضمین شرکت در مزایده الزامی است.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
1- کلیه متقاضیان می بایست مجوز کانون تبلیغات و آگهی از اداره کل فرهنگ و ا رشاد اسلامی استان فارس را داشته باشند.
2- مدت قرارداد 10 سال می باشد و پس از اتمام قرارداد می بایست 3 دستگاه تلویزیون شهری را صحیح و سالم و بدون اخذ بها تحویل شهرداری نماید.
3- مبلغ اجاره پایه جهت سال اول 5.000.000 ریال پنج میلیون ریال و سالانه 15 درصد افزایش می یابد.
4- هزینه خرید ، نصب و کلیه هزینه های متعلق به عهده بخش خصوصی می باشد.
سید عبدالحمید مظفری نیاپور – شهردار خنج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.