مزایده کانونهای تبلیغاتی سطح شهر در دزفول

مزایده کانونهای تبلیغاتی سطح شهر در دزفول
مزایده گزار: شهرداری دزفول
 تاریخ: 1394/01/29
شماره آگهی:
آدرس: خوزستان، –

شرح آگهی

آگهی مزایده کانون های تبلیغاتی سطح شهر در قالب اجاره 
شهرداری دزفول 
تاریخ شروع: 94.1.25 
مهلت دریافت اسناد: 94.2.1 
مهلت تحویل پیشنهادات: 94.2.1 
تاریخ بررسی پیشنهادات: 94.2.1 
تاریخ انقضا : 94.2.2 
http://dezful.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.