مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر پیاده در تهران
 مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
 تاریخ: 1395/10/01
شماره آگهی : 95/4 نوبت اول
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی 95/4 نوبت اول
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
موضوع مزایده ها : 1- ساخت و نصب چهار دستگاه پل عابر و همچنین افزایش متراژ یک دستگاه پل عابر در محورهای مواصلاتی استان تهران و بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی پلهای مذکور پس از اتمام دوره ساخت
2- واگذاری بهره برداری از هشت دستگاه تابلوی تبلیغاتی منصوب بر پیشانی چهار دستگاه پل عابر محور آزادراه تهران قم
زمان دریافت اسناد : از روز چهارشنبه تاریخ 95.10.1 لغایت روز چهارشنبه 95.10.8
نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس تهران – تهران نو – بعد از سی متری نارمک – نرسیده به خاقانی – ایستگاه ابوریحان – اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران -طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی) و یا دریافت اینترنتی (از آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR)
مهلت ارائه اسناد: حداکثر تا ساعت 10/30 روز شنبه مورخ 95.10.18
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 95.10.18
مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده ها : (مبلغ 500.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده / مناقصه با موضوع 1)
(مبلغ 2.107.100.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 2
محل تحویل اسناد : دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده به نشانی بالا
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت HTTP://IETS.MPORG.IR مراجعه شود.
توضیح : در صورت مراجعه حضوری نماینده برای دریافت اسناد ، ارائه معرفی نامه رسمی شرکت الزامی می باشد.
آدرس و تلفن :تهران, تهران نو – بعد از سی متری نارمک – نرسیده به خاقانی – ایستگاه ابوریحان – اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران -طبقه دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.