مزایده عمومی پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده عمومی پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی در تبریز
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: 1395/09/17
شماره آگهی :
 آدرس : استان آذربایجان شرقی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5068/76 مورخ 95.6.20 در نظر دارد :
پک شماره 10 فضاهای تبلیغاتی
بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز
را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید :
1) جمع مساحت پک ده 170 مترمربع به قیمت پایه 3.221.340.000 ریال و قیمت پایه بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز 5435100000 ریال به مدت دو سال شمسی .
2) واریز مبلغ 162.000.000 ریال از بابت پک ده و واریز مبلغ 272.000.000 ریال از بابت بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 95.9.30 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6) علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند .
7) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد .
علی فرخی – مدیر عامل سازمان زیباسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.