مزایده عمومی پک شماره ۱۰ فضاهای تبلیغاتی در تبریز

مزایده عمومی پک شماره ۱۰ فضاهای تبلیغاتی در تبریز
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
شماره آگهی :
 آدرس : استان آذربایجان شرقی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره ۵۰۶۸/۷۶ مورخ ۹۵٫۶٫۲۰ در نظر دارد :
پک شماره ۱۰ فضاهای تبلیغاتی
بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز
را از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید :
۱) جمع مساحت پک ده ۱۷۰ مترمربع به قیمت پایه ۳٫۲۲۱٫۳۴۰٫۰۰۰ ریال و قیمت پایه بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز ۵۴۳۵۱۰۰۰۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی .
۲) واریز مبلغ ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ده و واریز مبلغ ۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
۳) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۹٫۳۰ می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴/۳۰ در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
۴) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
۵) هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
۶) علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند .
۷) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد .
علی فرخی – مدیر عامل سازمان زیباسازی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.