مزایده نصب سه عدد پل هوایی در رودهن

مزایده نصب سه عدد پل هوایی در رودهن
مزایده گزار: شهرداری رودهن
 تاریخ: 1394/02/02
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: تهران،-

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری رودهن در نظر دارد از طریق استعلام و مزایده عمومی اقدام به نصب سه عدد پل هوایی در سطح شهر نماید. لذا از کلیه اشخاص واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده ظرف مدت ده روز پس از نشر نوبت دوم آگهی به واحد قراردادها مراجعه نمایند.
مهرداد حنیفی، شهردار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.