مزایده واگذاری بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی در اصفهان

مزایده واگذاری بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی در اصفهان
مزایده گزار : سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
 تاریخ: 1395/09/01
شماره آگهی :
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظر دارد اجازه بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی را به شرح و شرایط ذیل از طریق مرایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1-یک عدد تابلوی تک نمایه به متراژ 24 متر مربع واقع در رفیوژ میانی چهارراه آپادانا به مدت دو سال
2-یک عدد تابلوی تک نمایه به متراژ 24 متر مربع واقع در میدان احمدآباد ابتدای جی به مدت دو سال
3- یک عدد تابلوی تک نمایه به متراژ 24 متر مربع واقع در خیابان آبشار اول ابتدای سجاد به مدت دو سال
5-یک عدد تابلوی تک نمایه به متراژ 24 متر مربع واقع در میدان لاله ابتدای خیابان پروین اعتصامی به مدت دو سال
6-یک عدد تابلوی سه نمایه گردان جمعا به متراژ 144 متر مربع واقع در ضلع جنوب شرقی پل غدیر به مدت دو سال
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شماره 9-32681576-031 داخلی 120 تماس حاصل نموده و برای دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95.9.18 و جهت تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.9.21 به آدرس اصفهان- خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر- ساختمان سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان مراجعه نمایند.
ارایه سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی
منتخب مزایده مکلف به ارایه ضمانت حسن انجام کار به میزان ده درصد کل مبلغ قرارداد می باشد که می بایستی قبل از انعقاد قرارداد نقدا به حساب سازمان واریز نماید و یا به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی ارایه شود.
سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادها مختار است.
کلیه هزینه های درج آگهای مزایده بر عهده برندگان مزایده می باشد.
شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف اعلامی از سوی سازمان می باشد.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.