مزایده واگذاری ۴ دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بین شهری درجزین

مزایده واگذاری ۴ دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بین شهری درجزین
 مزایده گزار : شهرداری درجزین
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
شماره آگهی :
 آدرس : استان سمنان

شرح آگهی

آگهی مزایده
شهرداری درجزین در نظر دارد نسبت به واگذاری ۴ دستگاه بیلبورد تبلیغاتی بین شهری با ابعاد ۸*۳ واقع در بزرگراه شهید شوکت پور (سمنان – درجزین) به مبلغ هر دستگاه سالیانه ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اقدام نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ ۹۵٫۹٫۲۹ لغایت ۹۵٫۱۰٫۵ به آدرس درجزین – خیابان ازادی – ساختمان شهرداری – امور اداری مالی مراجعه نمایند.
سید محمد خاتمی – شهردار درجزین
آدرس :سمنان, بزرگراه شهید شوکت پور (سمنان – درجزین)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.