مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی

مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی
 مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری
 تاریخ: 1395/10/04
شماره آگهی : نوبت اول شماره 95/77/7
 آدرس : استان چهارمحال و بختیاری

شرح آگهی

آگهی مزایده محدود یک مرحله ای شماره 95/77/7 نوبت اول
مزایده گزار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد بلوار طالقانی مجتمع ادارات روبروی فرمانداری تلفن 3-32244852 نمابر 32250997 کد پستی 8817653449
آدرس الکترونیکی www.charmahal.rmto.ir پست الکترونیک charmahal@rmto.ir
موضوع مزایده واگذاری 26 تابلو تبلیغاتی واقع در محورهای مواصلاتی استان چهارمحال و بختیاری به مدت 3 سال
مبلغ تضمین شرکت در مزایده مبلغ 60.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر از بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی با مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید تا سه ماه دیگر
مهلت دریافت اسناد مزایده: 95.10.4 لغایت 95.10.10
مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 8 صبح مورخ 95.10.21
تاریخ اعتبار پیشنهاد حداقل سه ماه بعد از تعیین برنده
تاریخ ساعت و محل بازگشایی پاکتها 95.10.22 ساعت 9 صبح دفتر مدیریت
محل دریافت اسناد مزایده پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir
محل تحویل پیشنهادات دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
قیمت پایه از قرار هر ماه 62.000 ریال برای هر متر که هر ساله 12 درصد افزایش می یابد.
شرایط شرکت در مزایده کلیه شرکتهای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دارای شماره ثبت کد اقتصادی و شناسه ملی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.