مزایده واگذاری ۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان

مزایده واگذاری ۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن راه آهن کرمان
مزایده گزار : اداره کل راه آهن کرمان
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۹
شماره آگهی : نوبت دوم شماره ۱م-۹۵-۵۷
 آدرس : استان کرمان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی شماره ۱م-۹۵-۵۷ نوبت دوم
۱- موضوع مزایده : واگذاری تعداد ۲۰ عدد تابلو تبلیغاتی داخل سالن ایستگاه راه آهن کرمان (فلکسی و بنر)
۲- مدت و محل اجرا: مدت اجرا ۱۲ ماه بوده و محل اجرا مطابق اسناد مزایده می باشد.
۳- مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
۴- مهلت و محل دریافت اسناد مزایده : متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ ۹۵٫۸٫۲۹ حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۹٫۷ با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریز به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۶۴۰۳۸۰۳۰۰۴ نزد سیبا بنام راه آهن قابل پرداخت در کلیه شعبه بانک ملی واریز به نشانی : کرمان ، جاده تهران ، اداره کل راه آهن کرمان اداره تدارکات و پشتیبانی واحد امور قراردادها مراجعه و یک نسخه از اسناد مزایده را دریافت نمایند. (دریافت اسناد مزایده از طریق سایت HTTP://IETS.MPORG.IR نیز امکانپذیر می باشد)
۵- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۹٫۲۱ نسبت به تکمیل و تحویل اسناد به آدرس کرمان جاده تهران اداره کل راه آهن کرمان اداره منابع انسانی و رفاه اقدام نمایند.
۶- زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۹٫۲۲ می باشد.
۷- هزینه چاپ و نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
۸- بهره بردار باید دارای پروانه کسب از اتحادیه مربوطه باشد.
اداره کل راه آهن کرمان

آدرس و تلفن :کرمان, جاده تهران ، اداره کل راه آهن کرمان اداره تدارکات و پشتیبانی واحد امور قراردادها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.