مزایده واگذاری اجاره یک ساله یک عدد تابلوی تبلیغاتی- باقرشهر

مزایده واگذاری اجاره یک ساله یک عدد تابلوی تبلیغاتی- باقرشهر
مزایده گزار : شهرداری باقرشهر
 تاریخ: 1395/11/09
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری باقرشهر (نوبت اول)
شهرداری باقرشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره یک ساله یک عدد تابلوی تبلیغاتی به ابعاد 2.40*30 واقع در روی پل عابر پیاده باقرشهر را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا از شرکت کنندگان واجد شرایط لازم دعوت می شود پس از چاپ آگهی نوبت دو جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالی شهرداری باقرشهر واقع در شهر ری جاده قدیم تهران- قم مراجعه یا با تلفن 55203710 داخلی 324 تماس حاصل نمایند.
بدبهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.
مهلت قبول پیشنهادها تا پایان وقت اداری سه شنبه 95.11.26 و اسناد در روز 4شنبه 95.11.27 در کمیسیون عالی معاملات شهرداری مفتوح می گردد.

Untitled

سعید استاد فرج – شهرداری باقرشهر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.