مزایده واگذاری پکهای فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی

مزایده واگذاری پکهای فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی
مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: 1395/07/01
شماره آگهی :
 آدرس : آذربایجان شرقی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پکهای شماره 3 و 5 و 7 و 9 و 10 و 20 و 21 فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز و بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.

1. جمع مساحت پک سه 368 مترمربع به قیمت پایه 4175360040 ریال و جمع مساحت پک پنج 411 مترمربع به قیمت پایه 9638244000 ریال و جمع مساحت پک هفت 424/75 مترمربع به قیمت پایه 7748037000 ریال و جمع مساحت پک نه 266 مترمربع به قیمت پایه 5781336000 ریال و جمع مساحت پک بیست 350 مترمربع به قیمت پایه 7729920000 ریال جمع مساحت پک ده 248 مترمربع به قیمت پایه 4477452000 ریال جمع مساحت پک بیست و یک 315/5 مترمربع به قیمت پایه 5403432000 ریال و قیمت پایه بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز 5435100000 ریال و قیمت پایه بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی 2029104000 ریال به مدت دو سال شمسی .
2. واریز مبلغ 210.000.000 ریال از بابت پک سه و واریز مبلغ 482.000.000 ریال از بابت پک پنج و واریز مبلغ 400.000.000 ریال از بابت پک هفت و واریز مبلغ 290.000.000 ریال از بابت پک نه و واریز مبلغ 387.000.000 ریال از بابت پک بیست و واریز مبلغ 224.000.000 ریال از بابت پک 10 و واریز مبلغ 271.000.000 ریال از بابت پک بیست و یک واریز مبلغ 272.000.000 ریال از بابت بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز و واریز مبلغ 102.000.000 ریال از بابت بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد با نک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
3. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 95.07.13 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4. سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5. هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان، ضلع غربی بازار روز، جنب بانک شهر، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند .
7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد .
علی فرخی- مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.