مزایده واگذاری پکهای فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی

مزایده واگذاری پکهای فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی
مزایده  گزار : سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
شماره آگهی :
 آدرس : آذربایجان شرقی

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد پکهای شماره ۳ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۲۰ و ۲۱ فضاهای تبلیغاتی و بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز و بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی را در مرحله اول از طریق مزایده آزاد به شرکتها و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.

۱٫ جمع مساحت پک سه ۳۶۸ مترمربع به قیمت پایه ۴۱۷۵۳۶۰۰۴۰ ریال و جمع مساحت پک پنج ۴۱۱ مترمربع به قیمت پایه ۹۶۳۸۲۴۴۰۰۰ ریال و جمع مساحت پک هفت ۴۲۴/۷۵ مترمربع به قیمت پایه ۷۷۴۸۰۳۷۰۰۰ ریال و جمع مساحت پک نه ۲۶۶ مترمربع به قیمت پایه ۵۷۸۱۳۳۶۰۰۰ ریال و جمع مساحت پک بیست ۳۵۰ مترمربع به قیمت پایه ۷۷۲۹۹۲۰۰۰۰ ریال جمع مساحت پک ده ۲۴۸ مترمربع به قیمت پایه ۴۴۷۷۴۵۲۰۰۰ ریال جمع مساحت پک بیست و یک ۳۱۵/۵ مترمربع به قیمت پایه ۵۴۰۳۴۳۲۰۰۰ ریال و قیمت پایه بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز ۵۴۳۵۱۰۰۰۰۰ ریال و قیمت پایه بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی ۲۰۲۹۱۰۴۰۰۰ ریال به مدت دو سال شمسی .
۲٫ واریز مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک سه و واریز مبلغ ۴۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک پنج و واریز مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک هفت و واریز مبلغ ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک نه و واریز مبلغ ۳۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک بیست و واریز مبلغ ۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک ۱۰ و واریز مبلغ ۲۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت پک بیست و یک واریز مبلغ ۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت بیلبورد سه وجهی پل قانون ولیعصر تبریز و واریز مبلغ ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت بیلبورد سه وجهی اول جاده ائل گلی به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب ۱۰۰۷۸۹۸۶۷۵۷۸ سازمان زیباسازی نزد با نک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد .
۳٫ آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۵٫۰۷٫۱۳ می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت ۱۴:۳۰ در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
۴٫ سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
۵٫ هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
۶٫ علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان، ضلع غربی بازار روز، جنب بانک شهر، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند .
۷٫ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده ها در اسناد مزایده مندرج می باشد .
علی فرخی- مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.