مزایده واگذاری 15 دستگاه پل عابر پیاده در تهران

مزایده واگذاری 15 دستگاه پل عابر پیاده در تهران
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل وپایانه های استان تهران
 تاریخ: 1394/02/29
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی، پلاک 180 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
موضوع : واگذاری بهره برداری از 15 دستگاه پل عابر پیاده محور تهران پاکدشت مشروط بر انجام هزینه های آماده سازی و مقاوم سازی پل ها
زمان دریافت اسناد 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی
نحوه دریافت اسناد مراجعه حضوری به  آدرس : تهران ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 180 روبروی سفارت لبنان طبقه اول اتاق 116 .
مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد
زمان بازگشایی پاکت ها پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد .
مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده 453.500.000 ریال می باشد .
محل تحویل اسناد دبیرخانه کمیسیون ارزیابی معاملات به نشانی بالا
در صورت مراجعه حضوری نماینده برای دریافت اسناد ارائه معرفینامه رسمی شرکت الزامی می باشد.
روابط عمومی اداره کل حمل و نقل وپایانه های استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.