مزایده واگذاری محل نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی در کاشان

مزایده واگذاری محل نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی در کاشان
مزایده گزار : سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
 تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶
شماره آگهی : ۹۵۱۰/۲۰ مرحله اول نوبت اول
 آدرس : استان اصفهان

شرح آگهی

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
آگهی مزایده عمومی شماره ۹۵۱۰/۲۰ مرحله اول نوبت اول
موضوع مزایده: واگذاری محل بهره برداری جهت نصب ۳ بیلبورد تبلیغاتی عمودی و افقی با ابعاد مشخص شده در اسناد مزایده به مدت سه سال واقع در بلوار امام رضا(ع) کاشان به صورت ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مربوط به فضاهای تبلیغاتی به مدت سه سال ارزش منطقه ای به متقاضیانب واجدالشرایط
مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا تاریخ ۹۵٫۱۰٫۳۰ مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ ۹۵٫۱۱٫۲ و بازگشایی پاکت در ساعت ۱۰ مورخ ۹۵٫۱۱٫۳ می باشد.
ضمناً کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفاکس: ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷(۰۳۱)
سازمان زیباسازی- بهروز گرانمایه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.