مزایده واگذاری محل نصب تلویزیون شهری در شهر مرزی

مزایده واگذاری محل نصب تلویزیون شهری در شهر مرزی
مزایده گزار : شهرداری مرزی
 تاریخ: 1395/08/29
شماره آگهی :
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

مزایده کتبی ( نوبت اول )
شهرداری مرزی کلا به استناد مجوز شماره 79 مورخ 95.7.17 شورای محترم شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری محل نصب تلویزیون شهری به ابعاد 5*4 متر مربع واقع در خیابان اصلی شهر اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر همه روزه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 95.9.14 به امور مالی شهرداری به آدرس بابل – بابل کنار – شهرداری مرزی کلا مراجعه و یا با شماره تلفن 2-32637831-011 تماس حاصل فرمایند.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
ضمنا آگهی نوبت دوم تجدید مزایده مورخه 95.9.6 درج خواهد شد.
سید قاسم عبادیان – شهردار مرزی کلا
آدرس و تلفن :فارس، امور مالی شهرداری به آدرس بابل – بابل کنار – شهرداری مرزی کلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.