مزایده تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان – تهران

مزایده تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان – تهران
مزایده گزار : شهرداری جورقان
 تاریخ: 1395/10/19
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان همدان

شرح آگهی

آگهی مزایده تبلیغات پل نوبت اول
شهرداری جورقان در نظر دارد نسبت به واگذاری محل تبلیغات روی پل عابر پیاده واقع در جاده همدان – تهران (جنب پارک الغدیر شهر جورقان) اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 95.11.6 جهت دریافت اسناد مربوط به شرکت در مزایده به آدرس شهر جورقان- خیابان امام- شهرداری جورقان مراجعه نمایند.
خلاصه شرایط شرکت در مزایده:
1- مساحت کل محل تبلیغ 192 مترمربع در دو طرف پل با ابعاد 3/5*28 (هر طرف پل)
2- قیمت کارشناسی پایه ماهیانه 55.000.000 ریال
3- مبلغ تضمین در مزایده سپرده شرکت در مزایده : 5درصد مبلغ براورد یکساله 660.000.000 ریال به مبلغ 33.000.000 ریال
الف: واریز به حساب 2423073791 نزد بانک تجارت جورقان
ب: ضمانت نامه بانکی به مدت دو ماه به نفع کارفرما
ج: اسناد خزانه
4- مدت اجاره یکسال شمسی می باشد.
5- اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
6- چنانچه برنده اول مزایده از عقد قرارداد انصراف نماید تضمین شرکت در مزایده ایشان به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد می گردد.
7- کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
8- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
9- زمان بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 95.11.9 در دفتر شهردار راس ساعت 10 صبح می باشد.
10- حضور شرکت کنندگان در مزایده در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع می باشد.
11- مدت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 95.11.6 روز چهارشنبه می باشد.
12- مدارک شامل تضمین پاکت الف – اسناد و مدارک پاکت ب – پیشنهاد قیمت پاکت ج که می بایست هر سه پاکت را در داخل یک پاکت قرارداده و لاک مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل گردد.
13- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 2-34372141 داخلی 3 واحد امور قراردادها تماس حاصل فرمایند
شهرداری جورقان
آدرس: همدان، شهر جورقان- خیابان امام- شهرداری جورقان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.