مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی تبریز
مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری تبریز
 تاریخ: 1394/01/31
شماره آگهی: مرحله اول- نوبت اول
آدرس: آذربایجان شرقی، –

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظردارد محل های تبلیغاتی پک شماره 11 فضاهای تبلیغاتی را از طریق مزایده آزاد به شرکتهای و کانونهای واجد شرایط واگذار نماید.
جمع مساحت پک مذکور 404 متر مربع به قیمت پایه 5.903.656.000 ریال به مدت دو سال شمسی
واریز مبلغ 296.000.000 ریال بعنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی می باشد.
آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 94.2.13 می باشد . تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 مفتوح خواهند شد.
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدرک و اطلاع از جزییات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی حدفاصل چهار راه لاله و ابوریحان ضلع غربی بازار روز جنب بانک شهر سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
اکبر امجدی، مدیرعامل سازمان زیباسازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.