مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای قم

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای قم
مزایده گزار :  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
 تاریخ: 1395/12/07
شماره آگهی : نوبت آخر 95/14/4
 آدرس : استان قم

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
به شماره 95/14/4 نوبت آخر
موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی استان قم تعداد 221 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی
تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ 6.020.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 2176373507002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قم به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یا سهام و اوراق مشارکت بی نام و یا ضمانت نامه بانکی
مهلت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 95.12.14 به آدرس قم- بلوار عمار یاسر مجتمع اداری استان
مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 14 مورخ 95.12.24
زمان و محل بازگشایی پیشنهادها ساعت 9 صبح مورخ 95.12.25 در سالن جلسات اداره کل برگزاری می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد متقاضیان می توانند به سایت http://iets.mporg.ir و یا به آدرس فوق مراجعه نمایند.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.