مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای – نوبت دوم

مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی جاده ای – نوبت دوم
مزایده گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس
 تاریخ: 1395/08/17
شماره آگهی : نوبت دوم شماره 95/41/18
 آدرس : استان فارس

شرح آگهی

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 95/41/18
موضوع مزایده:
واگذاری ظرفیت تبلیغات جاده ای استان فارس
تضمین شرکت در مزایده:
571.717.856 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد.
مهلت دریافت اسناد: 95.08.29
محل دریافت اسناد: شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس، اتاق 407 و یا مراجعه به سایت زیر
مهلت دریافت پیشنهادات: 95.09.15 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 10)
زمان بازگشایی پیشنهادات: 95.09.15 آدرس فوق الذکر، امور اداری (ساعت 11 صبح)
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://iets.mporg.ir رجوع و یا با شماره تلفن 07137176241 تماس حاصل نمایید.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

آدرس :فارس, شیراز، بلوار مدرس، حدفاصل پل غدیر و فضل آباد، جنب بانک تجارت، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس، اتاق 407

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.